Prof. Egidijus Aleksandravičius

@ VDU istorikas

„Academia cum laude“ vadovas, VDU Istorijos katedros profesorius, Lietuvių išeivijos instituto direktorius, publicistas, aktyvus visuomenininkas, daugelio knygų apie Lietuvos istoriją autorius. Mokslinę patirtį kaupė ne tik Lietuvoje, bet Viskonsino valstijos universitete, Madisone, dirbo vizituojančiu profesoriumi Ilinojaus ir Helsinkio universitetuose.