Krzysztof Czyżewski

Steigėjas @ "PARIBIO FONDO" STEIGĖJAS. (Seinai, Lenkija)

Lenkijos visuomenės veikėjas, rašytojas, „Paribys – menų, kultūrų, tautų“ centro direktorius bei “Borderland Foundation” (liet. „Paribio fondo“) Seinuose (Lenkija) steigėjas. 2001 metais už ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai apdovanotas Gedimino ordinu,  2016 metais – aukščiausiu Kultūros ministerijos apdovanojimu, aukso garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

Kšištofo Čiževskio vadovaujamo centro organizuojami tarptautinio masto projektai tiesia tiltus lietuvių ir lenkų kultūriniam dialogui bei garsina Seinų apskritį kaip kultūros traukos centrą pasauliniame kontekste.