RYGAUDAS GUOGIS

@ VIENAS IŠ GIGAFACTORY LT IR HYPERLOOP LT INICIATYVŲ INICIATORIŲ