Marius Vaščega

@ Ekonomikos valdysenos pareigūnas Lietuvoje

Marius Vaščega yra Europos Komisijos ekonomikos politikos pareigūnas Lietuvoje. Pagrindinės jo veiklos sritys – Lietuvos reformų darbotvarkė bei naujausios ES ekonomikos iniciatyvos, įskaitant Investicijų planą Europai bei Europos strateginių investicijų fondą. Teisininko, ekonomisto bei tarptautinės politikos išsilavinimą turintis Marius, iki grįždamas į Lietuvą, dirbo Briuselyje ES Taryboje (Ekonomikos ir finansų ministrų (ECOFIN) sudėtyje), kur finansinės krizės metais 2009 m. – 2013 m. patarinėjo dešimčiai ES pirmininkaujančių valstybių narių, taip pat dirbo Europos Parlamente. Iki tol – advokatas Lietuvoje. Marius kilęs iš Panevėžio, mokėsi J.Balčikonio gimnazijoje.