Džiugas Lukas Eidukas

@ “Robotikos akademija”, vadovas

Džiugas Lukas Eidukas – VšĮ Robotikos akademija direktorius. Rūpinasi įstaigos veiklos plėtra, kad robotikos būrelius galėtų lankyti kuo daugiau vaikų, nepriklausomai nuo jų geografinės, socialinės, etninės padėties. Robotikos akademijoje ugdomi 4-14 metų vaikai, siekiant suteikti jiems kritinio mąstymo, logikos, erdvinio suvokimo, programavimo ir inžinerijos pagrindus bei įskiepyti meilę mokslui.